BÄCKSLÄNDOR

En gång för länge sedan läste jag i en artikel för flugfiske, följande: ” var du befinner dig, när och utan hänsyn till årstid kan du alltid fånga en Öring med en passande imitation på STONEFLY”. Jag tyckte att det var mycket sanningen i den meningen.STONEFLY är en grupp insekter som är mycket stora. Det finns 100-tals olika, bara i Europa finns cirka 150 olika sorter, men det är inte alls så många som har en stor betydelse för flugfiske. Vi som binder själva imiterar bara en liten del av alla dessa insekter. Deras livscykel har inte en fuständigt metamorfos, man kan imitera dem i tre stadium: Adult, Nymph och Spinner.Äggläggning pågår oftast mot kvällen och inkubations tid variera från en dag men kan också gå upp till tre månader. I den situationen när honorna läger ägg är de oftast ett lätt byte för fisk. Därför försöker vi att utnyttja detta och imiterar insekter i denna fas.

Vad gäller stonefly-nymph. Kan man säga att de är väldigt dåliga på att simma, men istället har de starka ben som hjälper dem att klara sig i de starka strömmarna med stenbotten som är deras habitat. Kroppen är väldigt stark och välbyggd (Perla, Perlodes), men det finns också de som har lite mera ”elegant” kroppsform som Leuctra Geniculata (willow fly). Kroppen är segmenterad med thorax som är tydlig, de har 3 par ben och en kort och kraftigt stjärt. Deras kropp är nästan alltid mörkbrun, med gulaktiga områden (ribbning på kroppen), men de har också gula fläckar på ryggen och huvudet. Nympher är väldigt aktiva trots att de är dåliga simmare. Den större sorten som Perla Maxima lever som nymph i 2-3 år - otroligt. När de är beredda att transformera sig kryper de från botnet till vattenkanten och kommer ut ur älven var de har transformerats sig till Adult. Det är karakteristiskt för de insekterna. De hoppar över en transformation (från Nymph till Imago) och transformera sig direkt från nymph till adult. P.g.a. detta minskar det automatiskt i antal imitationer som man kan använda för att kunna imitera Stonefly.

Adult insekten kan variera ganska mycket i storlek, från Leuctra Hippopus (Needdle Fly) vars storlek når upp till 2 cm till de stora sorter t.ex. Perla Cephalotes , Perlodes Mortoni (large stonefly) kan bli upp till 5 cm stora. I USA finns det några sorter som kan vara upp till 10 cm stora.

Adult stonefly`s liv är beroende av vattnet och man hittar dem alltid nära vattnet eller vid äggläggningen ovanför vattnet. Deras liv som Adult insekt är lång från några dagar till några veckor beroende vilken familj de tillhör. Alla adult stonefly är ganska dåliga på att flyga. Adult insekter har 2 par vingar som är liggande placerade på kroppen och oftast har en brunaktig färg och de är ganska glansiga. Men det finns också undantag som Isoperla Grammatica (Yellow Sally) eller Cloroperla Torrentium (Small Yellow Sally). De har en knallgul kropp och vinge i samma färg.

I tabellen visar vi en kort beskrivning av alla för fiske viktiga Bäckslända familjer.

Namn /Latinsk / Svensk / Engelsk Beskrivning och kännetecken Kläcknings period

FAMILJ:

Perlidae

Art:

P.Marginata /Large Stonefly

De är stora insekter vems kropp kan bli upp til 30 mm långa. kroppsfärgen är mörkbrun med ljusare ribbning.Undersida på kroppen är mycket ljusare än ovansida

Kläckningen inträffar u period april-juni i de flesta vattendrag.

FAMILJ:

Perlodidae

Art:

Isoperla  Grammatica / Yellow Sally

Dura Bicaudata

Längden på denna arten är ca. 14 mm. Kroppen har en varmt citrongul färg. Den har låga antenner och ett par stjärtspröt, vingar ligger flat över kroppen i samma färg som kroppen.

Kläckningen inträffar i period  april-juli. Äggläggningen inträffar oftast på kvällen.

FAMILJ:

Nemouridae

Art:

Neumora Cinerea / Small Brown

Kropps längd upp till 12mm. kroppsfärgen är mörkbrun, ett par vingar som ligger flat på kroppen och2 långa antenner karakterisera denna art.

En art som är svårt att art bestämma. De kläcks i period mars- augusti. Äggläggningen sker oftast sent på eftermiddagen.

FAMILJ:

Capniidae

Art:

C.Schilleri / Small Black Stonefli

Denna arten lever oftast i älvarna med stenbotten i Europa. det är ganska sällsynt i Scandinavia. Det är små i storleken 3-10mm. Kroppen är svart i färgen, genomskiyniga vingar och 2 långa stjärnspröt.

Kläcknings period är väldigt varierade och mycket beroende av vädret. i visa fal kan kläckningen starta redan i januari (Danmark), men oftast i de små kala älvarna kläckningen inträffar i perioden maj-juli.

FAMILJ:

Chloroperlide

Art:

C.Tripunctata /Small Yellow Sally

C.Torrentium /Small Yellow Sally

Det går att hitta i dem flesta store älvar med rent och syrrik vatten. Den har en kropp som är ca upp till 14mm.I nymph stadium äter dem små insekter och liknande. Kläcker i period april-juli. Kroppen har citrongul färg, med ett par vingar i samma färg som ligger flat på kroppen.Äggläggnigen sker oftast mot kvällen.

Det är mycket beroende av vädret, men kläcknings period är oftast u period april-juli i dem flesta Scandinavisk vattendrag

FAMILJ:

Leuctridae

Art:

L.Ganiculata / Willow Fly

L..Hippopus / Needle Fly

Det är mest utbreda arter av alla bäcksländor och de kan vi hitta i nästan alla våra älvar. kroppslängden är upp till 10mm. Två par vingar som ligger inte flat på kroppen som hos de flesta arter, istället ligger de runt kroppen som hos nattsländor. De har inga stjärtspröt, med ett par långa antenner. Kroppen och vingarna har mörkbrun färg.

Kläckning sker i de flesta vattnet  u period febrar-december.

FAMILJ:

Tenioptrygidae

Art:

Bracchyptera / February Red

 

Längden på kroppen är ca. 13 mm, inga stjärnspröt, långa antenner. Vingar har än rödbrun, och kroppen orange brun färg. Man kan också säga att det är en av de viktigaste imitationer i tidigt vårfiske.

i Vanligt fal kläckningen sker oftast  i period mars-april,

men vid lite högre temperatur det är inte ovanligt att kläckningen kan starta i februari varifrån namnet kommer.

OBS!!! All informations om insekternas familjer eller arter som är nämnda i denna tabell är tagna i åtanke för Scandinaviska vattendrag.

Följande litteratur har används att sammanställa denna tabellen:

1. Dagsländor i öringsvatten / Bengtsson - Boström

2.Entomologie fur Fligenfisher / Reisinger - Bauernfeind - Loidl

3.Fluefiskerens Håndbog / Malcolm Greenhalgh - Denys Ovenden

MVH

Zeljko Babic / Guidepool Bosnien