E.VULGATA & E.DANICA

Släkt Ephemera är utbred i de flesta Europeiska länderna. Oftast kallas de för May Fly och då tänker vi oftast på E. Vulgata och E.Danica. Deras namn ursprungligen kommer från UK, men är lika använd i Scandinavien. Samtidig de två arterna kallas ibland Green Drake (E. Danica) och Brown Drake (E. Vulgata). Släkt Ephemera kläcks oftast i anda hälften av juni månad och fram till slutet av sommaren beroende i vilken del av landet kläckningen inträffar.  Dessa arter ställer väldig hög krav på miljön, och idag hittar vi inte de så många vattendrag som för 20-30 år sedan. Om vi är inte försiktiga med miljön i framtiden dessa vackra insecter försvinner så småningom från våra vattendrag.

Miljö:

E. Vulgata och E. Danica lever i samma miljö. Som nymph  hittar vi E.Vulgata  i lite lugnare partier av sjö som har leriga bottnar När vi pratar om rinnande vattnet hittar vi E. Vulgata i lite lugnare partierna av älven med mjuka och leriga bottnar. När vi pratar om PH värdet då rivs de bäst i vattendrag vem PH värdet är lägst 5.3.E. Danice nymph hittar vi i vattendraget som har lite mer strömmande vattnet med blandade bottnar av lera och små grus. Generellt kan man säga att dessa nymher ställer lite större krav på vatten kvalitet. PH värde ska inte liga under 5.5

Livscykel

Efter ägglägningenbörjar 2-3 år lång nymph  stadium. Det finn också olika åsikter om längden som insekter lever i nypmh stadiumu, visa tror att den är inte längre än ett år men dessa åsikte går isär och är svåra att bevisa exakt. I denna stadium lever nymphe grävda i sanden på botten. De äter organiska rester som de hitta i denna moljön. Vuxna nympher har en läng på 25-30 mm innan de inläder metamorfos till vuxen insekt. Deras kroppsfärg är cramaaktiga med bruna pigmeneter i ryggen och ving ruten. De tre sista kropps segmenter är också med bruna pigmeneter och är typiska för denna arten och kan säga att de är deras kännetäcken. Kroppen avslutas med 3 stycken stjärt spröt.

Kännetecken

Ephemera Danica Ephemera Vulgata

Ephemera Danica kropps beteckningar

Ephemera Vulgata kropps beteckningar

Bilder

Jag brukar binda mina Vulgata och Danica imitationer på olika sätt. här är några av de.  Alla dessa flugor är testade på många platser från Bosnien Till Finnmark och funkar överalt lika bra. Hoppas att ni ska ha mycket nöje med de som jag hade i många år fiskde med de.